سرور اختصاصی هتزنر(فنلاند)

EX42
شروع از
9,926,780riyal
ماهانه
11,515,880 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
9,926,780riyal
ماهانه
11,515,880 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52
شروع از
16,283,180riyal
ماهانه
17,872,280 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
19,461,380riyal
ماهانه
21,050,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
16,283,180riyal
ماهانه
17,872,280 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
19,461,380riyal
ماهانه
21,050,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
16,283,180riyal
ماهانه
36,941,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX100
شروع از
33,763,280riyal
ماهانه
33,763,280 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-SSD
PX62
شروع از
22,639,580riyal
ماهانه
24,228,680 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
22,639,580riyal
ماهانه
24,228,680 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
28,995,980riyal
ماهانه
30,585,080 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
19,461,380riyal
ماهانه
21,050,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
49,654,280riyal
ماهانه
52,832,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
81,436,280riyal
ماهانه
84,614,480 هزینه راه اندازی
سفارش دهید